Ochrana zdraví

Obrana zdraví při práci je stěžejní oblast, na kterou nesmí zapomínat ani jeden zaměstnavatel. Díky tomuto mezivědnímu oboru se předchází nejenom ohrožení, ale i poškození samotného lidského zdraví v rámci pracovního procesu.
Přesné znění ochrany zdraví lze nalézt v zákoníku práce, který nařizuje každému zaměstnavateli, aby svým zaměstnancům zajistil adekvátní pracovní podmínky. Zkrátka k základním povinnostem každého zaměstnavatele patří:

  • provedení kategorizace rizik práce a jejich podrobná identifikace, návrh řešení,
  • velmi vyčerpávající evidence u všech rizikových prací,
  • zajištění lékařské prohlídky a to všem svým zaměstnancům,
  • vybavení daného pracoviště vhodnými prostředky pro poskytnutí nejnutnější první pomoci.
  • Ochrana zdraví při práci souvisí také s dalšími povinnostmi dle konkrétního pracoviště a jednotlivých podmínek práce.

.