Jak školit své zaměstnance rychle, efektivně za rozumnou cenu?

logo_crdr_skoleni[1]Zákonnou povinností každého zaměstnavatele je mj. proškolit všechny své zaměstnance na problematiku z oblasti  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

 

Prezenční školení

Již dávno neplatí zastaralý model, kdy do každé společnosti jednou ročně přijel bezpečnostního technik, všichni zaměstnanci byli svoláni do přednáškové místnosti a museli strávit dvě až tři hodiny rutinní přednáškou o bezpečnosti na pracovišti, kterou završili svým podpisem. Školení měli sice absolvované, ale o jakékoli efektivitě tohoto školení nemůže být vůbec řeč. Náklady zaměstnavatele při tomto způsobu také nejsou nijak zanedbatelné, jelikož se musí zaplatit nejen školitel a jeho doprava, ale i neefektivní doba, kterou zaměstnanci musí povinně strávit školení.

Nové metody školení

Již před 10lety se začala aplikovat nová forma online školení, která sice zpočátku nebudila důvěru a neměla potřebné parametry pro splnění zákona, ale postupem času se zdokonalila na plnohodnotnou náhradu za prezenční školení. Je uznávaná nejen zaměstnavateli, ale i oblastním inspektorátem práce, který má za úkol kontrolovat plnění zákoníku práce.

Online kurzy, které probíhají přes internet, obsahují nejen důležitý výtah ze zákona, ale také interaktivními prvky (animace, obrázky, logické úlohy, fotky aj.), které školení výrazným způsobem zatraktivní a zvýší tak zájem ze strany uživatelů. Online školení lze obsahem zaměřit na kteroukoli pracovní činnost, a proto plně nahradí zastaralé prezenční školení.

Výhody eŠkolení

Mezi velké výhody patří časová volnost pro zaměstnance, který si kurzy absolvuje v individuálním čase a bez nutnosti docházky na určité místo. Mezi další výhody, které ocení zejména zaměstnavatel, patří snadná správa kurzů přes internet, ve které může sledovat úspěšnost absolvování jednotlivých kurzů.

Garance

Každý kurz je zakončen ověřováním nabytích znalostí zaměstnance formou závěrečného testu. Jakmile správně odpoví na několik základních otázek, je mu obratem vygenerován certifikát o proškolení. Certifikát si zaměstnanec vytiskne, podepíše a založí k archivaci.

Všechny kurzy jsou trvale aktualizovány a je garantován jejich obsah odborně způsobilou osobou.

Samozřejmostí je absolvování zákonných školení nejen v češtině, ale i v anglickém jazyce.


Zákonné kurzy

Společnost CRDR nabízí nejen zákonem povinné kurzy, ale i firemní kurzy vč. kurzů na zakázku:

Povinné kurzy pro zaměstnance:

a)  Školení BOZP

–      pro zaměstnance, pro vedoucí zaměstnance a kurz v angličtině

b)  Školení PO

–      pro zaměstnance, pro vedoucí zaměstnance a kurz v angličtině

c)  Školení řidičů

–      řidiči referenti i řidiči z povolání a kurz pro cizince v angličtině

Doporučené kurzy pro zaměstnance:

  • Kurz první pomoci
  • Práce ve skladu
  • Práce ve výškách
  • Obsluha vysokozdvižného vozíku

Pouze CRDR nabízí unikátní:

  • kurz školení BOZP ve stavebnictví
BOZP

Ukázka školení BOZP

 

CRDR tyto kurzy nabízí všechny výše uvedené kurzy v rámci extra zvýhodněného balíčku, za cenu 200,-Kč/os/rok. Navíc při vyšším počtu zaměstnanců nabízí i množstevní slevy

Pro více informací o školení BOZP, školení PO a dalších kurzech klikněte na www.skolenizamestnancu.cz nebo na www.skoleniBOZPonline.cz

.