Koordinátor bozp

BOZP školení může provést zaměstnavatel sám, když má maximálně 25 zaměstnanců a potřebné znalosti k tomu. Nad tento počet potřebuje ten, kdo školí odbornou způsobilost. Větší firmy rádi využívají přímo služby specializovaných firem z oblasti BOZP, které mohou nabídnout profesionální školení se vším všudy.
Firmy zabývající se výstavbou si musí kromě školení zajistit i koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP je nezbytný jestliže na staveništi působí zaměstnanci od více jak jednoho dodavatele. Tomu musí stavebník předat všechny informace a podklady a poskytnout mu potřebnou součinnost. Koordinátor je při své činnosti zavázán mlčenlivostí. Nesmí tedy vyzradit žádné informace a skutečnosti jiným osobám.

.