Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V rámci bezpečnosti na pracovišti musí zaměstnavatel identifikovat možné rizika ohrožení zdraví zaměstnanců, identifikovat příčiny a jejich zdroje a přijmout vhodná opatření. Není-li možné rizika odstranit, má zaměstnavatel povinnost je minimalizovat. Zaměstnavatel musí zajistit, aby pracoviště bylo prostorově, konstrukčně vybavené a uspořádané s ohledem na bezpečnostní požadavky a hygienické limity. Bezpečnost při práci lze dosáhnout použitím vhodných ochranných pracovních prostředků a dodržování bezvadné funkčnosti používaných strojů, technických přístrojů, dopravních prostředků a nářadí. Řešení bezpečnosti práce není jednorázová činnost, ale vyžaduje průběžný aktivní přístup, jen tehdy má skutečný přínos.

.