Bezpečnost práce školení

Bezpečnost a ochranu zdraví lze nejlépe po splnění všech předpisů podpořit školením. BOZP školení musí ze zákona zajistit každý zaměstnavatel. Školení se týká všech právních a dalších předpisů svázaných s výkonem práce. Bezpečnost práce školení musí absolvovat každý nově příchozí zaměstnanec, každý kdo změní pracovní zaměření nebo druh práce. Školení se musí též připravit, když se zavede nová technologie, změní se výrobní a pracovní prostředky a postupy a kdykoliv, kdy si to situace vyžaduje. To, kolik BOZP školení zaměstnanec ve firmě absolvuje, stanovuje zaměstnavatel sám. Avšak platí, že čím je pracovní riziko vyšší, tím častěji by mělo být školení pro dané zaměstnance připraveno. Nestačí ale jen zaměstnance proškolit, musí se ověřit i jejich nabyté znalosti. Ověření lze provést písemně i ústně. Neuspěje-li zaměstnanec napoprvé, zopakuje si znovu zkoušku za 30 dnů. Ti zaměstnanci, jež neuspějí, musí zaměstnavatel přeřadit na jinou práci. O celém školení musí zaměstnavatel vést dokumentaci. Tu lze pak použít při různých inspekcích odpovědných orgánů, a jestliže se zaměstnanec zraní, pak má důkaz, že se to stalo i přes řádné školení.

.