Bezpečnost práce na stavbách

5d574802918d1861aaa6e72c70eec32d[1]Problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví na stavbách je upravena nařízením vlády z roku 2006. Každého zaměstnavatele, jakožto zhotovitele stavebních prací, se týkají jisté podmínky bezpečnosti práce, jako je kupříkladu zajištění jak odborné, tak zdravotní způsobilosti svých zaměstnanců či poskytnutí těmto pracovníkům případné ochranné pracovní pomůcky.

Povinností každého zaměstnavatele je také proškolit své pracovníky o tzv. BOZP (= bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Toto poučení o práci se týká samozřejmě každého nového zaměstnance, ale také těch pracovníků, kteří změnili vykonávaný druh práce nebo své pracovní zaměření.

Co se týče práce na stavbách a staveništích, je důležité provést taková opatření, díky kterým se předejde možným pádům zaměstnanců z velké výšky, nebo díky kterým se zabrání jejich propadnutí či uklouznutí. Jelikož pády z výšky se řadí mezi ty nejrizikovější úrazy v tomto oboru, je opravdu důležité dbát v tomto ohledu na bezpečnost všech osob pohybujících se na pracovišti. Místa, ze kterých by mohl některý z pracovníků spadnout, je třeba zabezpečit například ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi.

Dalšími činnostmi, během kterých se může člověk snadno poranit, jsou montážní práce, konkrétně se jedná kupříkladu o montáž betonových nebo ocelových konstrukcí. Předejít případným zraněním se dá díky pečlivě vypracovanému technologickému postupu, který je v souladu s pravidly bezpečnosti práce.

Při zemních pracích může také dojít k těžkému nebo dokonce smrtelnému zranění. Je tak velice důležité zabezpečit všechny výkopy, u kterých by mohlo dojít k pádu uvolněné zeminy. Využívají se kupříkladu stěny, které brání právě sesunu půdy.

Dále je na stavbách a staveništích důležité dodržovat bezpečnostní opatření při bouracích a rekonstrukčních pracích či při obsluze strojních zařízení.

Okomentovat

2 Komentářů.

  1. Dobrý den. Moc hezká článek, děkuji za něj. Jaký je váš násor na školení bozp online přes web? Dnes to nabízí několik firem. Děkuji.

    • Dobrý den,
      ano, školení přes internet může být cestou kvalitního vzdělání se snížením nákladů.