Ochrana zdraví při práci

Ochrana zdraví je opravdu rozsáhlá problematika, a proto se touto činností zabývají některé společnosti, které nabízejí své kompletní služby BOZP. Například důkladně posuzují pracovní podmínky v dané firmě, rovněž vyhledávají rizikové faktory, také řeší na profesionální úrovni hodnocení kategorizace práce. Kromě toho kontrolují uzavřené smlouvy se zdravotnickou organizací, formuláře a harmonogramy lékařských prohlídek, evidenci rizikové práce. Mimo to ve společnostech vyhledávají také nebezpečí, stanovují potenciální rizika, vybírají nejvhodnější způsob hodnocení expozice zaměstnanců v rámci jednotlivým faktorům pracovních podmínek, sledují naplňováni úkolů. V neposlední řadě se specializují na navrhování optimálních opatření k ochraně zdraví při práci, které se týkají jak konkrétní práce, tak i samotného pracoviště.
Tyto společnosti se věnují školení BOZP, poradenské činnosti a zavádí ve firmách perfektní organizační systém dle konkrétních podmínek.

.