Bezpečnost práce na pracovišti

Bezpečnost práce na pracovišti je nezvratitelným faktem, že výkon pracovních činností je rizikovější než běžný soukromý život. To platí pro všechny druhy pracovních činností. Rizika nemusí být na první pohled viditelná, ale z dlouhodobého hlediska mohou mít větší dopad. Svá rizika a nebezpečí mají i často opomíjená administrativní pracoviště. Proto, když se mluví o bezpečnosti práce, platí jedno moudro, které říká, že neexistuje bezpečné pracoviště ani bezpečná práce, ale jen více či méně nebezpečná práce a pracoviště. Bezpečnost práce má stejnou důležitost jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Při nedodržení pak v krajních případech končí smrtí či trvalým a nezvratným poškozením zdraví zaměstnance. Při chybě na straně zaměstnavatele mu hrozí finanční postihy, vězení a ztráta dobrého jména, což znamená, že na další podnikání může rovnou zapomenout. Pro zamezení vzniku podobného scénáře, je nutné vyžadovat, aby byla s určitým předstihem řešena bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost při práci a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. To jsou tři základní okruhy, kterým se zabývá přímo obor BOZP.

.