Inspektorát bezpečnosti práce

22e5ad393d2291cb9451d23d726baf8b[1]Na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce v sekci Bezpečnost práce pak máte možnost nalézt veškeré potřebné informaci o této oblasti. Pokud byste chtěli tyto informační materiály získat v tištěné podobě, jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích inspekce práce.

Každý zaměstnanec by měl být proškolen pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je velice široká, zahrnuje například organizační, technické a jiné požadavky na pracovní prostředí a na samotnou organizaci práce, poskytování zaměstnancům potřebné ochranné pracovní prostředky, zajištění bezpečnostních značení a signálů na pracovišti či školení zaměstnanců.

Na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce v sekci Bezpečnost práce pak máte možnost nalézt veškeré potřebné informaci o této oblasti. Pokud byste chtěli tyto informační materiály získat v tištěné podobě, jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích inspekce práce.

Mezi jednotlivé orgány inspekce práce pak patří Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu, Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj, pro Jihočeský kraj a Vysočinu, pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, pro Ústecký a Liberecký kraj, pro Královéhradecký a Pardubický kraj, pro Jihomoravský a Zlínský kraj a pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Zmiňované orgány inspekce práce pak mají za úkol provádět kontrolu bezpečnosti práce na pracovištích, při případném zjištění nedostatků provádět přiměřená opatření, dále je jejich úkolem poskytovat informace týkající se problematiky pracovních podmínek. Jednotliví zaměstnanci orgánů inspekce práce jsou pak oprávněni vykonávat kontrolu, vstupovat do objektů za účelem kontroly, ukládat pokuty při nedodržení povinností kontrolovaných osob, dále také například vydávat nařízení o zákazu využívání pracovišť či o práci přes čas.

.