BOZP

BOZP je velmi důležitá zkratka, která je přesně definovaná zákoníkem práce. Jde tedy o jakýsi soubor legislativního opatření, jenž slouží k předcházení následného ohrožení nebo poškození samotného lidského zdraví a to v rámci pracovního procesu. Právě BOZP se řadí k nejdůležitějším povinnostem zaměstnavatele, jejichž prvotním cílem je prevence.
Nejenom začínající podnikatelé mohou tuto oblast zanedbat, a proto existuje na trhu několik společností, které se specializují právě na BOZP. Poskytují řadu kompletních služeb v této oblasti, jako je vypracování běžné dokumentace, sestavení další složitější dokumentace podle provozu, školení či zastoupení při jednáních, výjimkou nejsou ani poradenské služby.
Například vypracování standardní dokumentace může obsahovat nejenom směrnice pro poskytování nejrůznějších osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních pomůcek, ale i obsáhlý seznam zakázaných prací, jež se týkají žen, těhotných či mladistvých. Dále se tu kategorizuje práce a provádí analýza rizik. V rámci další dokumentace se řeší například provozní a přepravní řád jednotlivé firmy, roční prověrky bezpečnosti práce, eventuálně opatření související s vyhledávání rizik.
Školící služby zahrnují jednak vstupní školení zaměstnanců, jednak periodické školení, kvalifikační školení apod. Vypracovává se úplná dokumentace k jednotlivým školícím činnostem.
Rovněž dané firmy nabízejí zastoupení v rámci jednání s orgány státního dozoru, okresní a krajskou hygienickou stanicí, zdravotní pojišťovnou, odborovými orgány či institutem technické inspekce.
V neposlední řadě se orientují také na poradenské služby, jako je kupříkladu velmi odborné poradenství při zpracování dodatků BOZP, při uzavírání smluvních vztahů mezi subdodavateli. Sledují aktuální legislativní vývoj a přenáší jej do vznikající dokumentace. Zjišťují zdroje a následné příčiny pracovních úrazů a navrhují opatření atd.

.