Bezpečnost ve světě řezných nástrojů

bezpecnostni_nozeBezpečnostní nože, řezače a výměnné čepele mohou výrazně snížit riziko zranění pořezáním na pracovišti, které jsou většinou způsobeny běžnými noži při nechtěném sklouznutí nože z řezané plochy. Bezpečnostní nože ale i v dnešních dnech nejsou všude vítány, a to z důvodu obavy, že výkon takovéhoto nástroje je oproti běžnému noži menší. Technologie se neustále vyvíjí, a tak tento pohled na věc můžeme s potěšením přenechat minulosti. Stále však můžeme nalézt společnosti, které používají konvenční nože s nechráněnou čepelí a zbytečně tak zvyšují riziko poranění u svých pracovníků.

Statistiky hlášených pracovních úrazů jsou nemilosrdné – každý den se v České republice zraní více než sto lidí při výkonu práce, přibližně 40% z nich je zapříčiněna právě řeznými nástroji. Z pracovních úrazů způsobených nožem dochází téměř v 90% ke zranění na horní části těla, z nichž více než polovina způsobuje poranění na prstech rukou. Ohroženy jsou však i ramena, nohy a prsty na nohou (především při pádu používaného nástroje).

bezpecnostni_noze_2

Zařazení bezpečnostních nožů do Politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může snížit počet úrazů až o polovinu, což je vynikající výsledek nejen pokud jde o bezpečnost a prospěch zaměstnanců, ale pozitivní vliv se ruku v ruce promítne i do provozních nákladů a chodu společnosti. Zvážit přechod z konvenčních nožů na bezpečnostní se tedy rozhodně vyplatí.

Bezpečnostní nože se velmi liší v designu a výkonu, z tohoto důvodu je důležité před nákupem nožů nejprve posoudit riziko a provést audit používaných nožů. Přímá komunikace se zaměstnanci, kteří používají řezné nástroje, je prvním krokem pro zjištění přesných potřeb a nároků. Velmi důležité je rovněž uvědomit si, jaké konkrétní materiály jsou řezány (např. lepenka, smršťovací fólie, plastová páska, síťovina…). Ne každý nůž je vhodný například pro řezání kartonu, a proto určitě stojí za to zvážit všechny alternativy, které různé designy nabízejí. I bezpečnostní nůž, který byl špatně zvolený pro danou aplikaci je rizikem pro svého uživatele.

Bezpečnostní nože:

Jaké jsou tedy typy bezpečnostních nožů? Prvním a nejrozšířenějším typem jsou nože se systémem automatického zasunutí čepele po ztrátě kontaktu s řezaným materiálem, čímž se výrazně snižuje riziko poranění například při upuštění nože či neopatrné manipulaci. Dalším typem bezpečnostních nožů jsou pak nože, jejichž čepel je z bezpečnostních důvodů z velké části zakryta a možnost pořezání se je téměř nulová. Tento druh ochrany se hojně využívá u řezáků fólií, papírů a tenčích plastů. Důležitá je rovněž ergonomie nože podporující přirozený pohyb, tedy takový, který nevytváří nadměrnou únavu a umožňuje pohodlné, přirozené použití nástroje. V současné době jsou již nabízeny i nože, jejichž ergonomie je speciálně upravená pro leváky nebo jsou nože uzpůsobeny pro pravo- i levoruké použití.

Náhradní čepele v bezpečnostním dispenzoru

Některé oblasti, jako například balení potravinářských výrobků mají velmi specifické nároky na bezpečnostní nože. Většina společností preferuje celokovové výměnné nože detekovatelné detektorem kovu, který zabrání tomu, aby se cizí předmět dostal do výrobního procesu a způsobil poškození stroje nebo v horším případě dokonce zranění spotřebitele. Jiné společnosti naopak upřednostňují nože na jedno použití z důvodu vyloučení kontaminace potravinářských výrobků cizími látkami, které mohou na čepeli (případně i na držáku) nože ulpět při opakovaném použití.

Bezpečnostní čepele:

Stejně jako za pomoci speciální konstrukce nože, i za použití speciálních náhradních čepelí je možné snížit riziko úrazu. Jedná se především o čepelky, které mají zaoblenou špičku nebo rohy. Tyto úpravy jsou nejčastější u trimovacích čepelí skalpelového tvaru, trapézových čepelí a jednobřitých čepelek. Ze své podstaty jsou proto vhodné pouze u aplikací nevyžadující špičaté hrany a špičky čepelek. Výhodou těchto čepelek je nejen snížení rizika zranění, ale i ochrana obsahu krabice při jejím otevírání. Pro potravinářský průmysl a tam, kde jsou zvýšené nároky na bezpečnost, jsou dodávány neodlamovací čepele ve všech standardních šířkách – tedy 9 mm, 18 mm a 25 mm. Mají stejný tvar a rozměry jako běžné odlamovací čepele, takže je možné je používat s běžnými držáky. Novinkou jsou plastové jednobřité čepelky, jejichž výhradním dovozcem je společnost Techni Trade. Tyto čepelky nejsou určeny k řezání, ale nahrazují klasické ocelové jednobřité čepelky pro začišťování a škrábání. Tento typ je nejenom bezpečnější z pohledu možného zranění, ale je vhodný zejména pro začišťování povrchu bez rizika poškození či poškrábání.

K nejvíce zraněním dochází během výměny použité čepele, jejich výměna by tedy měla být co nejjednodušší. Vhodné jsou různé bezpečnostní dispenzory usnadňující manipulaci s čepelkami, ochranné pomůcky pro odstranění čepelek z držáku, nebo nože, které mají v těle držáku zabudovaný zásobník čepelí se samoplnícím mechanismem. Zásadní je však kvalita a ostrost čepelky – vyšší kvalita zaručuje delší životnost a menší potřebu výměny. Názor, že ostřejší čepel je nebezpečnější je mylný, naopak právě tupé čepele jsou mnohdy příčinou zranění. Pracovník je nucen vyvíjet daleko větší sílu za doprovodu nepřirozených pohybů, což je „ideální“ příležitost k vyklouznutí čepele z řezné dráhy a k poranění nejen sebe, ale i poničení řezaného materiálu či produktu.

Plastové jednobřité čepelky

V jakémkoliv podniku, kde jsou používány řezné nástroje, je nezbytné mít stanovenou jasnou politiku bezpečnosti práce či směrnice pro používání nožů při práci, aby se zabránilo zbytečným zraněním, jako jsou ty způsobené pracovníky, kteří se po pracovišti pohybují s nechráněným ostřím nože, nebo řezné nástroje umisťují do kapes a opasků k tomu neurčených. Je důležité mít na paměti, že i bezpečnostní nože by měly být doplněny dalšími bezpečnostními doplňky, jako jsou například ochranné rukavice a řezací podložky. Stejně jako používání samozasouvacích nožů nebo čepelí se zakulacenou špičkou, používání správné ochrany nohou v podobě pevných kožených bot nebo bot s ocelovou špičkou bude jistě také přínosné. Neexistuje žádný stoprocentně bezpečný nástroj a i bezpečnostní nůž je stále nůž.

Kompletní nabídku bezpečnostních nožů, čepelí a bezpečnostních pomůcek naleznete na internetovém obchodě společnosti Techni Trade http://www.techni-eshop.cz, která se specializuje na řezné nástroje a strojní nože.

Podívejte se na video nejprodávanějšího bezpečnostního nože H1033:

 

.