Bezpečnost práce upravuje Zákoník práce

Bezpečnost práce upravuje Zákoník práce

Bezpečnost práce je obecně upravena Zákoníkem práce  – zákonem č. 65/1965 ve znění pozdějších předpisů.

Základní povinností zaměstnavatele při bezpečnosti práce je udržovat zdravé pracovní prostředí. Týká se to především bezpečnostních a hygienických předpisů. Mezi nejdůležitější předpisy bezpečnosti práce patří vládní nařízení 178/2001 stanovující podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a dále například vyhláška o poskytování osobních ochranných pomůcek nebo obecně předpisy požární ochrany.

.