Category Archives: promo

Bezpečnost ve světě řezných nástrojů

Bezpečnostní nože, řezače a výměnné čepele mohou výrazně snížit riziko zranění pořezáním na pracovišti, které jsou většinou způsobeny běžnými noži při nechtěném sklouznutí nože z řezané plochy. Bezpečnostní nože ale i v dnešních dnech nejsou všude vítány, a to z důvodu obavy, že výkon takovéhoto nástroje je oproti běžnému noži menší. Technologie se neustále vyvíjí, a tak tento […]

Povinná dokumentace BOZP pro firmy a podnikatele

Každý podnikatel a každá firma je povinna dodržovat platné právní předpisy vyplývající ze zákona o podnikání. Pokud podcení podnikatel nebo firma důležitost dodržování těchto předpisů, vystavuje se tak možnosti vysokých pokut, které mohou podnik v horším případě zlikvidovat.

Jak školit své zaměstnance rychle, efektivně za rozumnou cenu?

Zákonnou povinností každého zaměstnavatele je mj. proškolit všechny své zaměstnance na problematiku z oblasti  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).